Prepreg
Prepreg är förimpregnerade fibrer. Materialkostnaden är relativt hög, vilket gör att metoden inte används i speciellt stor utsträckning. Fördelen med Prepreg är att förhållandet mellan fiber och matris är (väldigt) extremt hög och noga kontrollerad. Metoden är även relativt lätt att arbeta med. Prepreg ska alltid värmehärdas.