Injicering
Att tillverka produkter med hög kvalitet både vad gäller mått toleranser och inte minst krav  på vad gäller både fiberriktningar och fiberhalter ställer speciella krav på produktionsteknikerna. Därför har metoder utvecklats där man lägger fibrer i önskade riktingar och mängder i en form som därefter stängs och matrisen förs in i formrummet. Det här är en arbetsmiljömässigt bra metod där man slipper kontakt med matrisen. Injicering kan ske antingen med tryck eller med hjälp av vakuum, samt naturligtvis kombinationer mellan dessa två metoder.