Varför välja fiberkomposit?
När och varför bör man fundera på att använda sig av komposit istället för andra traditionella material som stål eller trä? Kompositer har naturligtvis som så många andra material både fördelar och nackdelar. När man konstruerar något i komposit går man ifrån den vanliga tanken att använda olika material för att fylla olika funktioner. Man försöker att uppfylla flera funktioner i ett sammanhållet material.

I exempelvis en byggnad har man en stomme för att bära upp byggnaden och ett xxxxmaterial som skyddar mot väder och vind, vidare har man ett tredje material som isolerar och håller ute värme eller kyla. Slutligen har man ett material som är insidan och som ska vara både tåligt och snyggt.

Med kompositer kan man ofta baka in fler funktioner i en och samma produkt. Vi kan med valet av de ingående materialen och produktionsupplägget till exempel göra en produkt som är böjlig i en riktning och stum i en annan. En produkt som isolerar el eller värme väldigt väl, eller som leder el eller värme väl. Vi kan med enkla medel skapa dubbelkrökta ytor som både skyddar mot väder och vind och som samtidigt är en bärande konstruktion. Eller varför inte kompositens goda kemiska egenskaper, som gör att vi kan tillverka produkter som står emot frätande material. Det här är bara några av möjligheterna.

Ofta kan vi plocka in många bra egenskaper i en och samma produkt. Egenskaperna kan vara av olika karaktär, tex hållfasthet eller andra tekniska egenskaper men det kan också handla om att det inte rostar eller inte är halkigt eller att det har en viss kulör. Det är det vi menar med mervärdet som vi kan skapa för våra kunder.