Woody
Woody är ett stort EU-finansierat projekt som koordineras från Italien och handlar om att utveckla kompositer från träbaserade råvaror. APC har en väsentlig roll i detta projekt och var med och initierade projektet.