Remould
Remould är ett mindre EU-finansierat projekt som koordineras av APC med stöd av ett Italienskt ingenjörsföretag. Projektets mål är att utveckla flexibla formar vars geometri kan förändras med dragstänger. APC arbetar med kravställning och testning.