Fireresist
Fireresist är ett stort EU-finansierat projekt som koordineras från England. I detta projekt studeras olika metoder för att ge kompositlaminat bättre brandegenskaper, vi jämför även biobaserade matriser med fossil olja baserade matriser. APC arbetar med kravställning, produktionsmetoder samt prototyp tillverkning framför allt inom transport sektorn.