Vill vara i den yttersta kunskapsfronten

Kompositindustrin är en ung bransch jämfört med andra konstruktionsmaterial som stål eller trä. Det finns mycket kvar att utforska och utveckla. På APC Composite vill vi finnas i den yttersta kunskapsfronten. Därför är det självklart för oss att aktivt delta i och driva forsknings- och utvecklingsarbete, både nationellt och internationellt.

APC Composite har deltagit i både nationella och internationella utvecklingsprojekt. Då är vi med och utvecklar nya material, materialens tillämpningar i olika sandwichkonstruktioner samt metoder för återvinning av materialet.

En viktig aspekt för oss är miljön. Det miljömedvetande som börjat genomsyra all produktion gör att vi tar en aktiv del i utvecklingen av nya material som bygger på förnyelsebara råvaror.  Vi är det första företag som har tillverkat en serie produkter där både matris, fiber och kärnmaterial kommer från helt förnyelsebara råvaror. Under 2010 tillverkade vi en serie utställningsmontrar till sjöhistoriska museet med fibrer av Lin, matrisen var furfuryl alkohol, som görs av Hemicellulosa samt balsa som kärnmaterial.