Från båtar till vattenkraft

Några av medarbetarna i dagens APC Composite var med redan på 1960-talet. De har deltagit i en spännande industriell utveckling som har styrts av framför allt tre olika faktorer:

  • utvecklingen inom arbetsmiljöområdet
  • prisutvecklingen på oljebaserade råvaror
  • forskning om olika nya tillämpningar av fiberkompositer

Det var under 1960-talet som härdplastindustrin började ta fart i Europa. Från början kallades föregångarna till dagens fiberkompositföretag för plastföretag. I Luleå startades två kompositföretag, vilka är embryot till dagens APC Composite.

För dessa företag var det tillverkning av båtar som dominerade verksamheten den första tiden. Det allra mesta var legoarbete för varv i södra Sverige, men några båttyper byggdes färdiga i Luleå.

I mitten av 1980-talet ändrades ägandet av kompositföretagen i Luleå och vårt företag började ta form, då startade också arbetet att nå nya kundgrupper. Allt fler industriföretag började använda fiberkompositer i sina produkter. Det första riktigt stora steget mot ett industriellt samarbete blev tillsammans med ABB Service. Samarbetet gällde att använda kompositer vid renovering av generatorer för vattenkraftsindustrin.

Samarbetet med ABB Service och ABB Plast ledde till att vi fick relationer med många andra företag inom den då så omfattande ABB-koncernen. I slutet av 1990-talet började företag från ABB-koncernen att säljas ut. Detta ledde fram till en rad nya kundföretag i vår orderbok.