Samarbete håller vår kompetens på topp

Samarbete ger oss kompetens. Vi har genom åren haft ett mycket nära samarbete med både Universitet och kompositforskningsinstitutet SWEREA/SICOMP, materialleverantörer och andra producenter i vår bransch och även aktörer utanför kompositindustrin.

För att utveckla vår kunskap och hela tiden bli bättre som samarbetspartner och leverantörxx är vi aktivx i många olika utvecklingsprojekt. Det håller vår kompetens på topp, både teoretiskt och rent praktiskt.

APC Composite är certifierat för:

  • Kvalitet enligt ISO 9001:2000
  • Miljö enligt ISO 14001
  • Arbetsmiljö enligt OHSAS 18001
  • Hälsa och säkerhet enligt AFS 2001:1