Vår konkurrenskraft ligger i det mervärde som vi skapar för kunden.

APC Composite tillverkar produkter i fiberarmerad komposit, med stor spännvidd i vikt och dimension. För att få bästa resultat i varje enskilt uppdrag väljer vi olika produktionsmetoder. Några av våra metoder är tryckinjicering (RTM), vakuuminjicering, kallpressning, sprutning och prepregprocesser. Den mekaniska bearbetningen gör vi med olika fräs- och slipmaskiner.

Vi får våra uppdrag från flera olika branscher; exempelvis byggindustrin, energiproduktionsindustrin, marinindustrin och transportsektorn. Några av våra kunder är Kongsberg Maritime, Siemens Turbo Machinery, Lindbäcks, Bombardier, Euromaint, VG-Power och Luleå Generator Service.

Det finns ett mervärde i att anlita APC Composite - våra kunder får via oss alltid tillgång till den mest aktuella kunskapen om materialutveckling och produktionstekniker. Därför är vår affärsidé att vara så duktiga att företag vill anlita oss för att få ta del av detta mervärde. Och därför väljer vi att vara aktiva i flera utvecklingsprojekt. Vi är inte alltid billigast, men vår kunskap och samlade erfarenhet gör att vi kan ge kunden fler funktioner i sin produkt, eller att vi kan producera med en bättre metod. Allt detta gör att det i slutänden lönar sig att anlita oss.